Školení Aktuárské vědy v pedagogickém procesu

Školení Aktuárské vědy v pedagogickém procesu

-

1      Určení a cíle

Školení je určeno především pro učitele univerzit a vysokých škol a je zaměřena jak na nejnovější poznatky v aktuárské vědě, tak na problematiku výuky této vědy v studijních programech na univerzitách a aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na oblast Data Science, které jsou pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Cílem školení je vytvořit prostor pro prezentaci nejnovějších poznatkú v různých aktuárských oborech a současně poskytnout možnost pro setkání a vzájemnou diskusi pracovníků různých typů univerzit a vysokých škol. Uvítáme také zastoupení studentů (diplomantů, doktorandů), jejichž nové pohledy
a přístupy mohou být pro účastníky zajímavé a přínosné.

Jednací jazyky: angličtina, čeština, slovenština

2      Předběžný program

26. 6. 2023 plenární přednáška  13:30 – 17:30

Název: Vybrané aplikace modelů v ŽP

Přednášející: Martin Janeček

Úvod
Ukázky:

Product profitability
Value of Liabilities
Company Value
Cash Flow Management
Asset-Liability Management
Planning
Accounting standards (IFRS17 and others)
Solvency II

Praktické jednoduché příklady

27. 6. 2023 09:00 – 15:00

Název: Základy machine learning

Přednášející: Pavel Zimmermann

Konstrukce modelů strojového učení
Příklady modelů strojového učení a jejich implementace v jazyce Python
Interpretace modelů strojového učení
Speciální případ pro modely frekvence pojistných událostí

Vložné

Vložné na konferenci 150 EUR /osoba.

Platba poplatku probíhá na účet bankovní převodem do 15. června 2023.

 

Bank name: Fio banka, a.s.

BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Purpose of Payment: Účastnický poplatek

Information for Beneficiary: Jméno účastníka

Account Name: Tools4F, s.r.o.

IBAN (Account No.): CZ23 2010 0000 0028 0178 2013

Jméno společnosti: Tools4F, s. r. o.

Adresa: Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, ČR

Výkonný ředitel: RNDr. Martin Janeček, Ph.D.

IČ: 28826809

DIČ: CZ28826809

Telefon: +420 604 294 866

E-mail: janecek@tools4f.com

Daňový doklad bude připraven a vydán na konferenci.

Ubytování

Rezervaci ubytování si zajišťuje každý účastník konference sám.

Místo konaní konference

Tools4F, s. r. o.

Praha, Opletalova 6

Přihláška

Závaznou přihlášku zašlete prosím nejpozději do do 30. května 2023 na e-mail: dufkova@tools4f.com.

TOOLS4F

Please contact us for further information!

Contact