Cyklus IFRS17 online seminářů

(přehled IFRS 17 + specifické oblasti)

Tým konzultantů Tools4F připravil sérii IFRS 17 online seminářů pokrývající jednotlivé oblasti standardu v rámci pěti půldenních školení (délka jednotlivých online seminářů je 4-5 hodin). První seminář ukazuje hlavní základy a principy standardu, které jsou během následujících seminářů diskutovány do většího detailu společně s praktickými ukázkami v MS Excel. Účastníci si budou moct sami konkrétní praktické příklady vyzkoušet a diskutovat jejich řešení s přednášejícími.

Online semináře jsou vhodné pro všechny osoby, které IFRS 17 zajímá, nebo budou IFRS 17 potřebovat v práci. Účastníci nemusí být členy České společnosti aktuárů a nemusí ani být aktuáři. Semináře jsou naopak vhodné i pro ostatní zaměstnance, kteří se budou na IFRS 17 procesu podílet.

Obdobný cyklus IFRS 17 seminářů realizovaný stejnými lektory proběhl od září 2019 do února 2020 na Slovensku ve spolupráci se Slovenskou společností aktuárů. Velmi pozitivní ohlasy a vysoká účast byly motivací pro vytvoření tohoto cyklu pro český pojistný trh.

Z důvodu aktuální situace a současným opatřením (vládním, lokálním a korporátním) vzhledem k omezení šíření COVID-19 byl cyklus seminářů upraven na online variantu. Všechny naše semináře jsou nahrávány a v případě zájmu je možné si nahrávku zakoupit k opakovanému užití. Přihlášením se na seminář poskytujete souhlas s nahráváním.

Za účast na seminářích bude možné získat CPD body (původně bylo schváleno ČSpA 6 bodů pro prezenční variantu, nyní je v procesu schvalování počet CPD bodů za online variantu, očekáváme cca 4 CPD body za každý online seminář).


Očekávaný průběh celého cyklu je následující:

  • Přehled IFRS 17 – 30.9.2020  (Petr Sotona)
  • Specifika životního pojištění – 21.10. 2020   (Marcela Vítková, Klára Švejdová)
  • Specifika neživotního pojištění - 9.11.2020   (Imrich Lozsi)
  • Transition – 8.12.2020   (Marcela Vítková)
  • Disclosures – 22.2.2021   (Petr Sotona, Klára Švejdová)

Registrace na jednotlivé semináře i na celý cyklus je možná prostřednictvím emailu info@tools4f.com. Výše registračního poplatku je 1 600 Kč bez DPH u varianty bez nahrávky a 2 600 Kč bez DPH u varianty s nahrávkou. (Společně s nákupem nahrávky bude uzavřena smlouva o zakoupení a udělen osobní přístup k nahrávce)

Při účasti na všech seminářích je možné získat 10% slevu. Pro účast na semináři je potřeba internetové připojení a audio / video zařízení pro video konferenci. Konference bude realizována prostřednictvím MS Teams (není potřeba mít vlastní licenci).

V případě, že máte zájem o zakoupení nahrávky pro celou společnost, kontaktujte nás prosím na emailu info@tools4f.com a připravíme Vám řešení na míru.

Pokud bude počet účastníků na seminář nižší než 10 osob, vyhrazuje si přednášející možnost seminář zrušit, nebo odložit. Registrace je možná vždy nejméně 3 dny před konáním semináře. Datumy následujících seminářů budou stanoveny průběžně a budou k nalezení na této stránce, na LinkedIn Tools4F a komunikovány prostřednictvím webu České společnosti aktuárů.

Níže je uvedený stručný obsah jednotlivých seminářů.


1. Přehled IFRS 17
- Hlavní charakteristiky standardu

Identifikace pojistné smlouvy
Úroveň agregace
Modely ocenění, peněžní toky zahrnuté do ocenění pojistné smlouvy
Výkaz zisku a ztráty
Transition

- Problematické oblasti při implementaci
- Změny ve Standardu k 30.6.2020

2. Specifika životního pojištění
- Oddělování pojistných a nepojistných složek smluv
- Hranice smlouvy
- Proces výpočtu CSM při počátečním a následném ocenění
- Zacházení se ztrátovou komponentou
- Problematika vykazování změn tržních předpokladů v PnL a OCI
- Podrobné srovnání modelů ocenění GMA a VFA
- Tipy pro implementaci IFRS 17 procesu

3. Neživotní pojištění a zajištění
- Identifikace smlouvy a jejich parametrů pro účely IFRS 17 (investiční složky,
  oddělování pojistných složek, počáteční vykázání, hranice smlouvy, atd.)
- Zjednodušený model PAA
- Rezervy na nastalé škody
- Problematika pasivního zajištění pod IFRS 17

4. Stanovení vlivu přechodu na IFRS 17 („Transition“)
- Možné přístupy k Transition, jejich aplikovatelnost, resp. jejich odlišnosti
- Příklady pro stanovení CSM k datu přechodu na IFRS 17
- Vliv volby parametrů při transition na budoucí výši zisků
- Jak se rozhodnout, kterou transition metodu využít

5. Účetní postupy a „Disclosures“
- „Accounting policy choices“ a jejich popis v příloze k účetní závěrce
- Ukázky účtování typických účetních případů na příkladech
- Požadavky na přílohy k účetní závěrce - kvantitativní část
- Požadavky na zveřejnění – popis metod, expert judgement apod.
- Požadavky týkající se jednotlivých rizik
- Praktické příklady v excelu a ukázky přílohy účetní závěrky

TOOLS4F

Please contact us for further information!

Contact