info@tools4f.com | +420 604 294 866

   
     
 
 

KOMPLEXNÍ PROGRAM PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ

Organizátor

Věříme, že skutečné profesní vzdělávání musí vzniknout úzkým propojením akademické sféry jako garanta vysoké teoretické úrovně a praktické sféry jako garanta využitelnosti témat, reálnosti úloh a dodavatele implementačních problémů. Z tohoto důvodu navázala aktuárská konzultantská společnost Tools4F s katedrou Statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze  a dalšími odborníky z praxe spolupráci a připravila unikátní program profesního vzdělávání.

Za účast na našich seminářích obdržíte 2 CPD body za každý.

Témata

Náplně jednotlivých kurzů byly sestaveny na základě rozsáhlých diskusí akademiků s experty z praxe a se zaměstnavateli.

Témata byla rozdělena do následujících kurzů:


V případě zájmu je také možné zorganizovat kurz šitý na míru vaším potřebám. Pro další informace klikněte zde.

Filozofie

Naší filozofií je poskytovat skutečné profesní vzdělávání.

V kurzech budeme:

  1. Předvádět aplikaci teorie na reálné problémy a ukázat řešení problémů, které lze při reálné aplikaci potkat.
  2. Převádět teorii, která je v praxi dobře využitelná. Tuto teorii ale probrat do hloubky, která umožní skutečné pochopení problematiky.
  3. Aktivně zapojovat účastníky – účastníci v průběhu kurzu pracují na vlastních počítačích.

Věříme, že takové kurzy jsou velmi efektivním způsobem předání znalostí a skutečným přínosem pro účastníky i jejich zaměstnavatele. Účastník by tak měl být po absolvování kurzu schopen načerpané dovednosti ihned uplatnit ve své praxi.

Přednášející

Věříme, že nejpřínosnější je kombinace přednášejících s akademickým profilem s přednášejícími, kteří probírané problémy přímo řeší a teorii implementují. Proto se Vysoká škola ekonomická v Praze spojila s konzultantskou společností Tools4F a pečlivě sestavila týmy přednášejících jak z řad akademických pracovníků, tak z praktikujících špičkových konzultantů a aktuárů, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s aplikacemi i s prezentováním.
Krátký profil našich přednášejících naleznete zde.


Certifikace

Po skončení kurzu s odstupem cca 30 dnů následuje dobrovolná zkouška. V případě úspěšného absolvování zkoušky je účastníkům vystaven certifikát, kterým účastník může prokazovat svoji kvalifikovanost k provádění daného typu úkolů.

Za účast na našich seminářích obdržíte 2 CPD body za každý.

   
 
   
Contact us

Office
t: +420 604 558 695
e: info@tools4f.com

Martin Janeček
t: +420 604 294 866
e: janecek@tools4f.com

 
 
 
 

CONTACT US | We will seriously reply to all your hints/questions. Contact us!

 

 
Copyright © 2013 Tools4F, s.r.o. - All rights reserved
Created by: Pixel Design | Home | Contacts | Sitemap