info@tools4f.com | +420 604 294 866

   
     
 
 

Cyklus IFRS17 seminářů

(přehled IFRS 17 + specifické oblasti)

Z důvodu současných opatření týkajících se výskytu viru COVID-19 jsme se rozhodli odsunout celý cyklus na druhou polovinu tohoto roku. Očekáváme, že první seminář se uskuteční v září. Konkrétní datum zveřejníme později.

Tým konzultantů Tools4F připravil sérii IFRS 17 seminářů pokrývající jednotlivé oblasti standardu v rámci pěti celodenních školení. První seminář ukazuje hlavní základy a principy standardu, které jsou během následujících seminářů diskutovány do většího detailu společně s praktickými ukázkami v MS Excel. Účastníci si budou moct sami konkrétní praktické příklady vyzkoušet a diskutovat jejich řešení s přednášejícími.

Semináře jsou vhodné pro všechny osoby, které IFRS 17 zajímá, nebo budou IFRS 17 potřebovat v práci. Účastníci nemusí být členy České společnosti aktuárů a nemusí ani být aktuáři. Semináře jsou naopak vhodné i pro ostatní zaměstnance, kteří se budou na IFRS 17 procesu podílet.

Obdobný cyklus IFRS 17 seminářů realizovaný stejnými lektory proběhl od září 2019 do února 2020 na Slovensku ve spolupráci se Slovenskou společností aktuárů. Velmi pozitivní ohlasy a vysoká účast byly motivací pro vytvoření tohoto cyklu pro český pojistný trh.

Za účast na seminářích bude možné získat CPD body (očekáváme 6 bodů za jeden seminář, nyní je požadavek ve schvalovacím řízení ČSpA).


Očekávaný průběh celého cyklu je následující:

  • Přehled IFRS 17 – 20.4.2020  (Petr Sotona)

  • Specifika životního pojištění – červen / září   (Marcela Vítková, Klára Švejdová)

  • Specifika neživotního pojištění, zajištění – září / říjen   (Imrich Lozsi)

  • Transition – říjen / listopad   (Marcela Vítková)

  • Disclosures – listopad / prosinec   (Petr Sotona, Klára Švejdová)

Registrace na jednotlivé semináře i na celý cyklus je možná prostřednictvím emailu info@tools4f.com. Výše registračního poplatku je 2 500 Kč (bez DPH). Při účasti na více seminářích je možné získat slevu. Občerstvení během seminářů není zajištěno.


Pokud bude počet účastníků na seminář nižší než 10 osob, vyhrazuje si přednášející možnost seminář zrušit, nebo odložit. Registrace je možná vždy nejméně 3 dny před konáním semináře. Datumy následujících seminářů budou stanoveny průběžně a budou k nalezení na této stránce, na LinkedIn Tools4F a komunikovány prostřednictvím webu České společnosti aktuárů.


Níže je uvedený stručný obsah jednotlivých seminářů.


1. Přehled IFRS 17
- Hlavní charakteristiky standardu

  • Identifikace pojistné smlouvy
  • Úroveň agregace
  • Modely ocenění, peněžní toky zahrnuté do ocenění pojistné smlouvy
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Transition

- Problematické oblasti při implementaci
- Změny, které jsou nyní navrženy a které byly zamítnuty

2. Specifika životního pojištění
- Oddělování pojistných a nepojistných složek smluv
- Hranice smlouvy
- Proces výpočtu CSM při počátečním a následném ocenění
- Zacházení se ztrátovou komponentou
- Problematika vykazování změn tržních předpokladů v PnL a OCI
- Podrobné srovnání modelů ocenění BBA a VFA
- Tipy pro implementaci IFRS 17 procesu

3. Neživotní pojištění a zajištění
-
Identifikace smlouvy a jejich parametrů pro účely IFRS 17 (investiční složky,
  oddělování pojistných složek, počáteční vykázání, hranice smlouvy, atd.)
- Zjednodušený model PAA
- Rezervy na nastalé škody
- Problematika pasivního zajištění pod IFRS 17

4. Stanovení vlivu přechodu na IFRS 17 („Transition“)
- Možné přístupy k Transition, jejich aplikovatlenost, resp. jejich odlišnosti
- Příklady pro stanovení CSM k datu přechodu na IFRS 17
- Vliv volby parametrů při transition na budoucí výši zisků
- Jak se rozhodnout, kterou transition metodu využít

5. Účetní postupy a „Disclosures“
- „Accounting policy choices“ a jejich popis v příloze k účetní závěrce
- Ukázky účtování typických účetních případů na příkladech
- Požadavky na přílohy k účetní závěrce - kvantitativní část
- Požadavky na zveřejnění – popis metod, expert judgement apod.
- Požadavky týkající se jednotlivých rizik
- Praktické příklady v excelu a ukázky přílohy účetní závěrky

   
 
   
Contact us

Office
t: +420 604 558 695
e: info@tools4f.com

Martin Janeček
t: +420 604 294 866
e: janecek@tools4f.com

 
 
 
 

CONTACT US | We will seriously reply to all your hints/questions. Contact us!

 

 
Copyright © 2013 Tools4F, s.r.o. - All rights reserved
Created by: Pixel Design | Home | Contacts | Sitemap