info@tools4f.com | +420 604 294 866

   
     
 
 

Article - Analysis of disability probability - Czech language

Na diskusním večeru České demografické společnosti konaném 17. 4. 2019 přednesl Jiří Novák z konzultantské společnosti Tools4F, s.r.o. příspěvek na téma „Analýza pravděpodobnosti invalidity“.

Autor představil posluchačům vlastní způsob výpočtu pravděpodobnosti invalidity založený na datech poskytnutých Českou správou sociálního zabezpečení a následně prezentoval výsledky daného výpočtu za celou Českou republiku, jednotlivé kraje a vybrané diagnózy.

Posluchači byli seznámeni s odhadem pravděpodobnosti nastání jednotlivých stupňů invalidity; tedy pravděpodobnosti, že člověk na začátku roku zdravý se v daném roce stane invalidním (bude mu přiznána invalidita daného stupně).


Vývoj pravděpodobnosti invalidity dle jednotek věku pro muže se přibližně do 40. roku věku jedince závažně nemění, ale po 40. roce lze pozorovat významný nárůst hodnot ve všech třech stupních invalidity. Oproti tomu vývoj pravděpodobnosti invalidity dle jednotek věku pro ženy se začíná významně měnit už od 30. roku, kdy pro první stupeň invalidity nastává strmý vzestup hodnot, a pro druhý a třetí stupeň dochází jen k pozvolnému růstu.

V další části přednášky autor prezentoval porovnání hodnot za 3. stupeň invalidity na úrovni krajů, ze kterých jako nejrizikovější vychází Ústecký kraj, a naopak nejnižších hodnot bylo dosaženo v Praze.

V poslední části prezentované práce byla popsána pravděpodobnost invalidity dle diagnóz členěných podle klasifikace MKN-10 a porovnání jednotlivých stupňů invalidity bylo ilustrováno na 5.skupině: Duševní poruchy a poruchy chování.

   
 
   
Contact us

Office
t: +420 604 558 695
e: info@tools4f.com

Martin Janeček
t: +420 604 294 866
e: janecek@tools4f.com

 
 
 
 

CONTACT US | We will seriously reply to all your hints/questions. Contact us!

 

 
Copyright © 2013 Tools4F, s.r.o. - All rights reserved
Created by: Pixel Design | Home | Contacts | Sitemap